luni, 28 iulie 2014

Кишинев начала 1970-х гг = Chișinăul anilor 1970

Vă prezentăm un filmeț ce prezintă orașul Chișinău în anii 1970. Sunt prezentate străzi, instituții și transport al orașului. Pentru a viziona accesați linkul - https://www.youtube.com/watch?v=7KlHBuLuDCM
În acel an orașul Chișinău a împlinit 500 de ani și este menționată strada 28 iunie.

sâmbătă, 26 iulie 2014

Lewis Milestone - chişinăuianul care a luat Premiul Oscar

Vă prezentăm un articol ce face referință la cineastul Lewis Milestone

Lewis Milestone… Vi se pare un nume cunoscut? Dar Lev Milştein?
Ei iata, acest Lewis Milestone, după numele său iniţial Lev Milştein, a fost un mare regizor la Hollywood, care a regizat mai multe filme celebre, iar pentru două din ele a luat și Premiul Oscar.
Lewis Milestone s-a născut la Chișinău la 30 septembrie 1895 în familia unui croitor evreu. Se zice ca ”era un răsfăţat al familiei, iar în scurt timp tînărul Lev sparge una din farmaciile din Chişinău, aflată pe str. Aleksandrovskaia, colţ cu strada Armeană, pe locul unde astăzi se află magazinul Franzeluţa” (Colescnic, Iurie. Basarabia Necunoscută. – Chişinău, 2007).
Între timp, familia Milştein s-a mutat cu traiul în Odessa, de unde ulterior, tînărul Lev a mers în Belgia și Germania să-și facă studiile în inginerie. La vîrsta de 19 ani cu doar 6 dolari în buzunar, Lev Milştein se hotărăște să meargă în Statele Unite. Aici, după cîteva încercări nereuşite de a-și găsi un serviciu, decide să se angajeze în Army Signal Corps, unde montează mai multe filme de scurt metraj cu caracter educaţional pentru soldaţi. După Primul Război Mondial, Lewis Milestone merge la Hollywood unde îl întîlnește pe William A. Seiter de la Ince Studios. Acesta îl ajută mult în ascensiunea sa de mai departe în domeniul filmografic și lasă o amprentă esențială în stilul, pe care Milestone l-a folosit în regia filmelor sale.
În 1925, Lewis Milestone debutează în calitate de regizor cu pelicula Seven Sinners, iar doi ani mai tîrziu cîștigă primul Premiu Oscar cu filmul Two Arabian Knights (1927). Cel de-al doilea Premiu Oscar, Lewis Milestone îl ia cu filmul All Quiet on the Western Front (1930). Deși, în rezultatul cîtorva situații de conflict cu Warner Brothers și Howard Hughes, Milestone a avut imaginea unei persoane dificile la Hollywood,, el a fost apreciat mult de contemporanii săi și este considerat o istorie de mare succes a cinematografiei.
Totodată, Milestone a regizat prima ediție a filmului Ocean’s 11 (1960), unde s-a filmat Frank Sinatra alături de Dean Martin și Rat Pack, precum şi filmul Mutiny on the Bounty (1962), unde în rolul principal a jucat celebrul Marlon Brando.
Farmacia Kogan-Pautinski din Chișinău, pe care a spart-o tînărul L. Milestone

Milestone a fost o persoană cu un simţ al umorului ieşit din tipare. Cînd producătorul filmului All Quiet on the Western Front, Carl Laemmle Jr., a cerut un sfîrșit fericit pentru pelicula respectivă, Milestone i-a dat replica „Vă voi da eu un sfîrșit fericit. Îi vom lăsa pe nemți să cîștige războiul”.
O alta dovadă a umorului său inedit este „celebra-i expresie pe care a rostit-o în faţa fostului său diriginte de clasă, Nicolae Popovschi, în 1938, când a vizitat Chişinăul, şi întâlnindu-se cu fostul său profesor i-a dăruit o sută de dolari, o sumă enormă pentru acea vreme, şi i-a spus: „Numai dumneata, domnule profesor, ai înţeles că menirea mea nu a fost să fiu un tocilar conştiincios care îşi roade turul pantalonilor de băncile şcolii””(Colescnic, Iurie. Basarabia Necunoscută. – Chişinău, 2007).
Lewis Milestone, acest fost elev al Liceului Real nr. 3 din Chișinău, un ștrengar şi o personalitate remarcantă, care a avut capacitatea de a-şi valorifica talentul şi inteligența, cu certitudine şi-a cucerit locul său de cinste în istoria cinematografiei mondiale, iar noi cu multă admirație şi simpatie așternem numele său în filele oamenilor celebri pe care i-a dat lumii – Chișinăul.

Sursa: Lewis Milestone - chişinăuianul care a luat Premiul Oscar [online] [citat 26.07.2014]. Disponibil: http://tanchistiiinvizibili.wordpress.com/2012/09/30/lewis-milestone-chisinauianul-care-a-luat-premiul-oscar/

Primul spectacol de teatru din Basarabia (26 septembrie 1820)

Pe 26 septembrie 1820 este atestat primul spectacol de teatru care a avut loc în Basarabia.
În acea zi, la Chişinău, în sala de spectacole din conacul boierului Teodor Crupenschi s-a jucat “Şcoala nevestelor” de Molière. Trupa de teatru venea din Varşovia şi era condusă de Iosif Henzel.
Încă din 1818 este menţionată sala de spectacole din conacul lui Teodor Crupenschi.
Iniţial sala avea o capacitate de 100 de persoane, fiind lărgită la 150 de persoane în anii ‘30 ai secolului XIX.
Tot în conacul lui T. Crupenschi a avut loc în 1818 un bal cu ocazia sosirii la Chisinău a împăratului rus Alexandru I. Contemporanii scriu că la acel bal, împăratul a dansat doar cu două persoane: cu soţia lui Crupenschi şi cu Pulheriţa Varfolomei, supranumită ,,Venus din Chişinău”.
Tot în conacul lui Crupenschi venea des şi poetul rus A. S. Puşkin în perioada exilului său din Chişinău.
Unde se afla conacul lui Crupenschi? Chiar în spatele Catedralei, pe actuala stradă Columna nr. 104. 
Acum vreo douăzeci de ani conacul încă mai exista. În ruine, dar mai exista.
Astăzi pe locul său se înalţă o monstruoasă construcţie cu multe etaje vizibilă foarte bine în spatele Catedralei.

Sursa: Primul spectacol de teatru din Basarabia (26 septembrie 1820) [online] [citat 26.07.2014]. Disponibil: http://tanchistiiinvizibili.wordpress.com/2012/09/26/primul-spectacol-de-teatru-din-basarabia-26-septembrie-1820/

miercuri, 9 iulie 2014

Un manuscris despre slujitorii Catedralei Nașterea Domnului din Chișinău din perioada 1840-1851

În biblioteca mănăstirii Sfântul Teodor Tiron din Chişinău am identificat un manuscris cu titlul Registrul clerului din Catedrala Naşterea Domnului din oraşul Chişinău, în care am descoperit suficient de multă informaţie despre slujitorii ei care au activat în perioada 1840-1851. Formularele sunt completate în limba rusă pentru anii 1840, 1843, 1844, 1845, 1848, 1850, 1851. Manuscrisul este, de fapt, o carte, care are coperţile din carton, cu peste 180 file, scrise pe recto şi verso, cu informaţii despre starea bisericii şi clerului în perioada menţionată. Precizăm că am obţinut permisiunea protoiereului mitrofor Teodor Rosea de la mănăstirea Ciuflea pentru cercetarea manuscrisului.
Pentru fiecare an formularul este divizat în trei compartimente. Primul prevede descrierea generală a bisericii, a parohiei, a documentelor din biserică etc. Acesta include 18 puncte, care prevăd următoarele: 1) anul construirii lăcaşului de cult şi ctitorii: 2) materialul de construcţie a bisericii şi a clopotniţei; 3) date referitoare Ia pristoluri şi numele sfinţilor hramului: 4) nivelul asigurării cu cărţi liturgice şi alte obiecte necesare oficierii serviciului divin; 5) numărul feţelor bisericeşti conform statelor de personal: 6) existenţa pământului pentru cler: 7) materialul de construcţie a caselor feţelor bisericeşti şi localizarea lor; 8) existenţa altor indemnizaţii, suplimentare, pentru cler; 9) alte eventuale construcții ale bisericii; 10) localizarea catedralei; 11) distanța dintre cele mai apropiate biserici; 12) existența altei biserici supuse acesteia; 13) existența paraclisurilor în oraș; 14) lista averii, anul întocmirii și locul de păstrare; 15) informații referitoare la cronicile de venit; 16) informații referitoare la cronicile medicale; 17) numărul foilor și instituția care a eliberat acest registru.
Conform datelor din acest departament, lucrările de construcție a Catedralei Nașterea Domnului din Chișinău au început în anul 1836. A fost zidită din piatră tare, ca și clopotnița, fiind acoperită cu metal, biserica fiind acoperită cu metal; biserica are trei prestoluri: în numele Naşterii Mântuitorului. în numele sfanţului Alexandru Ne- vski. în numele Sfinţitului şi Făcătorului de minuni Nicolai: altarele nu se încălzesc şi este asigurată cu inventar necesar oficierii slujbelor religioase.
Conform statelor de personal în parohie au fost confirmaţi prin ordinul eparhial din 6 martie 1837: protoiereu – 1, chelar – 1, preoţi – 3, protodiacon – 1, diaconi – 2, ipodiaconi – 2, psalmişti 2, pălămari – 2. paznici – 3, clopotari – 4, corişti – 24 de persoane. Catedrala nu are pămănt în proprietate; un protoiereu şi doi preoţi au casă proprie de piatră pe pământul orăşenesc, chelarul, preotul, protodiaconul, diaconul şi trei clopotari închiriază spaţiu locativ pe cont propriu; ipodiaconul, psalmistul şi coriştii locuiesc în casele Palatului Arhieresc, iar un clopotar şi paznicii în camerele de sub clopotniţă. Pentru întreţinerea preoţilor şi a altor slujitori ai bisericii, prin ordinul din 6 martie 1837 a fost alocată suma de 5900 ruble asignaţiuni, echivalentul a 1685 ruble şi 71 3/4 copeici în argint, primite anual din vistieria judeţului Chişinău. Catedrala nu are alte clădiri în proprietate; catedrala este amplasată în oraşul Chişinău, unde se află Consistoriul bisericesc şi îşi are reşedinţa arhiereul eparhial: cele mai apropiate biserici de catedrală sunt Sfanţul Ilie şi Sfântul Haralampie, cu depărtare: prima – o pătrime de verstă şi a doua - jumătate de verstă; alte biserici subordonate catedralei nu există cu excepția celui cu hramul Acoperămîntul Maicii Domnului de pe lîngă casa arhierească.  
Sursa: Cereteu, Igor. Un manuscris despre slujitorii catedralei Naşterea Domnului din Chişinău din perioada 1840-1851. În: Tyragetia, Chişinău, 2013, vol. VII [XXII], nr. 2, pp. 167-174.